DULKADİROĞLU

Dulkadiroğlu Nüfus

2017 Yılı TUİK verilerine Göre İlçe Nüfusu Toplam 224.531`dir.

Toplam Nüfus`un 115.002 Erkek Vatandaştır.

Toplam Nüfus`un 109.529 Kadın Vatandaştır.

 

Yıllara Göre Dulkadiroğlu Nüfusu

Yıl Dulkadiroğlu Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2016 219.548 112.581 106.967
2015 218.067 111.631 106.436
2014 218.029 111.641 106.388
2013 216.701 110.718 105.983

 

MAHALLE VE YÖNETİMİ

          Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birimdir.

          Mahalle, muhtar ve ihtiyar heyeti tarafından yönetilir.

         Belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine valinin onayı ile olur.

Muhtar, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür. Belediye sınırları içinde nüfusu 500`ün altında mahalle kurulamaz.

Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlar; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır.

 

Projeler Slayt
444 9 812
info@dulkadiroglu.bel.tr